بایگانی‌های دستگاه قضا - خبرگزاری گلستان جوان
دادستان کردکوی: سلامت اداری در گرو نقش دستگاه قضا در برخورد با تخلفات ۰۸ تیر ۱۴۰۰
در گفتگوی اختصاصی به مناسبت هفته قوه قضائیه

دادستان کردکوی: سلامت اداری در گرو نقش دستگاه قضا در برخورد با تخلفات

هادی عزیززاده: دستگاه قضایی بعنوان نهاد نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌ می‌نماید و مهمترین راهبرد قوه قضائیه در رابطه با سلامت اداری کشور پیشگیری از وقوع جرم و تخلف می‌باشد.