رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی استان گلستان، گفت: ۱۱۵ دستگاه تراکتور دولتی به کشاورزان گلستانی واگذار می‌شود.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، مریم برزنونی در جمع خبرنگاران با اشاره به وقفه بیش از یک سال و نیمی از واگذاری تراکتور دولتی به کشاورزان، گفت: امروز ۱۱۵ سهمیه دریافت تراکتور به کشاورزان با تسهیلات بانک کشاورزی واگذار شد.

 

وی با اشاره به اینکه امسال دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان گلستان تخصیص یافت افزود: میزان تسهیلات با سود ۱۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به کشاورزان متقاضی پرداخت می‌شود.

 

رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی استان گلستان تاکید کرد: کشاورزان از چندین ماه قبل برای دریافت تسهیلات دریافت تراکتور در بانک عامل پرونده تشکیل داده بودند و درصف دریافت تراکتور به سر می‌بردند.

 

برزنونی تصریح کرد: کشاورزان گلستانی در این بخش‌ها می‌توانند برای خرید ماشین‌آلات و ادواتی در سایت اینترنتی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ثبت نام کنند و بعد از تائید از بانک عامل تسهیلات دریافت کنند.