رئیس کل دادگلستان گفت: این فروشگاه با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شده است و بخشی از درآمد آن برای مددجویان زندانی و خانواده‌های آنان، هزینه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، حیدر آسیابی افزود: ۱۵ نفر از مددجویان زندان گرگان هم در این فروشگاه مشغول به کار شدند و امیدواریم مردم و دستگاه‌های اجرایی با خرید از این فروشگاه در بهبود معیشت خانواده‌های زندانیان، مشارکت کنند.

آسیابی از تلاش دادگستری استان برای اشتغالزایی زندان گفت: اکنون حدود هزار و ۱۰۰ نفر از مددجویان زندان‌های استان مشمول طرح اشتغال زندانیان هستند و از همین راه به معیشت خانواده‌های خود کمک می‌کنند.

آسیابی افزود: نزدیک به ۲۷ درصد از مجموع زندانیان گلستان تحت پوشش اشتغال بنیاد تعاون زندان قرار دارند که هر چند رقم خوبیست، اما تلاش می‌کنیم با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی و خیران، امکان اشتغال، برای زندانیان و خانواده‌های آنان را فراهم کنیم.

این مقام ارشد قوه قضاییه در استان گلستان گفت: به علت محدودیت فضای زندان‌های استان، فرصت اشتغالزایی کافی برای زندانیانی که امکان رای باز را ندارند، فراهم نیست که برای بهبود معیشت خانواده‌های این دسته از مددجویان هم، طرح‌های مشاغل خانگی را با کمک بنیاد تعاون زندانیان و دستگاه‌های حمایتی در استان، دنبال می‌کنیم. فروشگاه زنجیره‌ای حامی، در گرگان، میدان شهدا، ابتدای خیابان راه آهن قرار دارد.