جلسه علنی شامگاه شنبه شورای شهر گرگان به سبب نداشتن حد نصاب اعضا رسمیت نیافت و برگزار نشد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، شامگاه شنبه غیبت چهار عضو شورای شهر گرگان به دلایل مشکلات شخصی در محل شورا سبب شد تا صد و هشتمین جلسه رسمی و علنی پارلمان شهری به رسمیت نرسد و جلسه برگزار نشود.

 

براساس قانون، حضور حداقل ۶ عضو شورای شهر گرگان (نصف به علاوه یک) برای رسمیت جلسات الزامی است.

 

از ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر گرگان تعداد جلساتی که به دلایل مختلفی به رسمیت نرسیده انگشت شمار بوده و نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته است.

 

شورای شهر گرگان ۹ عضو دارد.