تعدادی از پرسنل اداره برق استان گلستان به دلیل تاخیر در تبدیل وضعیت استخدامی و انجام مراحل اداری استخدام رسمی خود، مقابل ساختمان این اداره کل در شهرستان گرگان تجمع کردند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، صبح روز شنبه ششم آذرماه ۱۴۰۰ تجمع تعدادی از پرسنل اداره برق گلستان مقابل ساختمان شرکت تجمع کردند.

تعدادی از پرسنل اداره برق استان گلستان به دلیل تاخیر در تبدیل وضعیت استخدامی و انجام مراحل اداری استخدام رسمی خود، مقابل ساختمان این اداره کل در شهرستان گرگان تجمع کردند.

تجمع کنندگان معتقد بودند حدود ۲۰ سال است که سابقه کار در اداره برق استان گلستان را دارند، اما تاکنون از تبدیل وضعیت استخدامی آنان از وضعیت فعلی به رسمی خبری نشده است.

این افراد می‌گویند چطور امکان دارد برخی از رانندگان استیجاری و یا کارگر شرکت پیمانکاری و مشاور برای رسمی شدن به تهران معرفی می‌شوند، اما با وجود دارا بودن بیش از ۲۰ سال سابقه کار در این اداره کل حتی برایشان که برخی از آنان در حال بازنشسته شدن هستند هنوز اسامی شان برای رسمی شدن به تهران ارسال نشده است.

مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل توزیع برق استان گلستان در تجمع مسالمت آمیز نیرو‌های قراردادی شرکت توزیع برق استان حضور یافته و اعلام کرد: مطالبه کارکنان بحق است و مکاتباتی با وزارتخانه و نمایندگان مجلس داشته ایم و در حال پیگیری تبدیل وضعیت افراد با سابقه است.