رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: مجوز خرید و صادرات توتون به متقاضیانی داده می‌شود که در قالب کشت قراردادی با توتون کاران همراهی کنند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، علی محمد چوپانی در حاشیه میز کشوری توتون و تنباکوی کشور که در گرگان برگزار شد، گفت: این افراد باید کشاورز را در مرحله کاشت، داشت، برداشت و تا مرحله خرید همراهی کنند.

او افزود: هر فرد متقاضی به میزان کشت قراردادی و میزان برداشت مجوز صادرات دریافت می کند.

چوپانی ادامه داد: در حال حاضر چهار هزار تن توتون در استان برداشت می شود و اگر بتوانیم کشت را به ۱۰ هزار هکتار و برداشت ۲۰ هزار تن برسانیم می توانیم حجم اقتصاد توتون را دو هزار تن افزایش دهیم و موجب اشتغال زایی برای کشاورز شویم.