بایگانی‌های کارگران - خبرگزاری گلستان جوان
چرا همه می خواهند از كارگر.. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
از زبان يك كارگر

چرا همه می خواهند از كارگر..

یازدهم اردیبهشت برابر با اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر در همه کشور‌های جهان کارگران به استقبال این روز و گرامی داشت آن رفتند. ما که کارگر بودیم و سر کار حاضر... اگر نمی‌رفتیم یک ریال هم به ما تعلق نمی‌گرفت باید بیکار و بی مزد می‌بودیم.