بایگانی‌های شورای ائتلاف - خبرگزاری گلستان جوان
ساز ناکوک اتحاد اصولگرایان گلستان ۰۳ خرداد ۱۴۰۰
دو رئیس برای یک ستاد

ساز ناکوک اتحاد اصولگرایان گلستان

اقدام دو طیف از جریان اصولگرایی به تعیین سیدعلی طاهری و یدالله وفایی به عنوان روسای ستاد شورای وحدت و شورای ائتلاف، حیرت و آشفتگی را تداعی می‌کند که عقلای جمع باید با پادرمیانی هرچه زودتر به این غائله خاتمه دهند.