سیدمحسن کاظمی
ثبت نام ۳۳۶ داوطلب گلستانی انتخابات شورای روستا 17 فروردین 1400
در روز نخست نام نویسی

ثبت نام ۳۳۶ داوطلب گلستانی انتخابات شورای روستا

در روز نخست مهلت نام نویسی برای انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی روستا در استان گلستان ۳۳۶ نفر نام نویسی کردند.