بایگانی‌های سخنگوی شورای وحدت - خبرگزاری گلستان جوان
متکی: اجماع کامل بر حمایت از نامزدی رئیسی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

متکی: اجماع کامل بر حمایت از نامزدی رئیسی

سخنگوی شورای وحدت تاکید کرد: طبق بررسی‌ها در شورای وحدت، درباره حمایت از آقای رئیسی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری، اجماع و اتفاق کامل وجود دارد.