بایگانی‌های ستاد ملی مقابله با کرونای کشور - خبرگزاری گلستان جوان
شروع ۱۰ روزه محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
با افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها

شروع ۱۰ روزه محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی

محدودیت‌های کرونایی گروه‌های مختلف اصناف، ترددها، حضور کارمندان در ادارات و نظارت بر رعایت بهداشت در شهر‌های قرمز از امروز ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شد.