بایگانی‌های رژیم شاهنشاهی - خبرگزاری گلستان جوان
سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ گرامی باد ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
از حوادث مهم و تاثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی

سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ گرامی باد

قیام ۱۵ خرداد که در پی دستگیری امام خمینی (ره) در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی رخ داد و به دنبال آن، کشتار رژیم شاهنشاهی در خیابان‌های تهران و سراسر کشور، در حقیقت منشاء انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی بود و نخستین جرقه‌های سرنگونی رژیم شاهنشاهی را زد.