بایگانی‌های حکیم عمر خیام نیشابوری خیام - خبرگزاری گلستان جوان
۲۸ اردیبهشت؛ سالروز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری خیام ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
فیلسوف برجسته، منجمی عالم و شاعری چیره دست که شهرت جهانی دارد.

۲۸ اردیبهشت؛ سالروز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری خیام

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، حکیم بزرگ غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری، فیلسوف،۲۸ اردیبهشت؛ سالروز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش “حجّةالحق” بوده‌است، اما آوازهٔ وی مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت […]