بایگانی‌های حمیدرضا بهمنی نژاد - خبرگزاری گلستان جوان
بهمنی نژاد: بیش از ۷ هزار نیروی مردمی ناظر بر انتخابات در گلستان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بهمنی نژاد: بیش از ۷ هزار نیروی مردمی ناظر بر انتخابات در گلستان

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان گلستان می‌گوید: بیش از هفت هزار نیروی مردمی در گلستان برای نظارت بر انتخابات ۱۴۰۰ بکارگیری شده اند.