بایگانی‌های احزاب - خبرگزاری گلستان جوان
مشخص شدن هیات رئیسه و کمیته های جبهه اصلاحات گلستان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
در جلسه ای با حضور رابط جبهه اصلاح طلبان ایران

مشخص شدن هیات رئیسه و کمیته های جبهه اصلاحات گلستان

امیر بهادران سخنگوی جبهه اصلاحات گلستان اعلام کرد: انتخابات اعضای هیئت رئیسه و مسئولین کمیته‌های جبهه اصلاحات گلستان برگزار شد و در این جلسه سید عبدالله میر اکبری رابط جبهه اصلاحات ایران حضور داشت.