به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، رهبر انقلاب در مورد دشمن شناسی و شناخت ضعف های دشمن صحبت های قابل تاملی فرمودند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، رهبر انقلاب در مورد دشمن شناسی و شناخت ضعف های دشمن صحبت های قابل تاملی فرمودند.