با کاهش بارندگی تیرماه همچنان خشکسالی شدید در نیمه شرقی و خشکسالی متوسط در نیمه غربی استان گلستان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، در تحلیل شرایط آب و هوایی تیر ماه ١٤٠٠ استان گفت: میانگین بارش تیر استان ۱۶.۹میلیمتر بوده است که این مقدار نشان می‌دهد پنج درصد در مقایسه با متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و بيشترين میزان بارش در ایستگاه‌های سینوپتیک استان در مراوه تپه به میزان ۷۶.۶ میلیمتر و کمترین مقدار بارش به میزان ۲ میلیمتر در ایستگاه اینچه برون اتفاق افتاده است که این مقدار به سبب بارش‌های نقطه‌ای در استان بوده و با وجود کاهش پنج درصدی بارش در مقایسه با میانگین این ماه همچنان خشکسالی شدید در نیمه شرقی و خشکسالی متوسط در نیمه غربی استان ادامه دارد.

نوربخش داداشی در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: در تیرماه میانگین دمای ایستگاه‌های سینوپتیک استان ۳۱درجه سانتیگراد بوده است به طوریکه ۲.۲ درجه در مقایسه با متوسط تیر ماه افزایش داشت.

وی افزود: وقوع دمای حداکثر ۵۰.۲ درجه سانتیگراد در گنبدکاوس ۱۴ تیر رکورد وقوع دمای حداکثر در استان را شکست و در این روز گنبد کاوس گرمترین شهر کشور بود و حداقل دمای رخ داده در تیر ماه به میزان ۱۹.۸ درجه سانتیگراد در کلاله به ثبت رسیده است.

وی گفت: در تیر امسال میانگین ساعات آفتابی ایستگاه‌های سینوپتیک استان ۲۸۷ساعت و میانگین تبخیر ایستگاه‌های سینوپتیک استان ۲۷۶ میلیمتر بوده است.