اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش در زرین گل علی آبادکتول ثبت شده است.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، براساس اعلام هواشناسی گلستان:طی شبانه روز گذشته در زرین گل و افراتخته علی آبادکتول به ترتیب ۱۷ و ۱۲ و نیم میلیمتر باران ثبت شده است.

در پاقلعه، شیرآباد، مازیاران و رامیان به ترتیب ۱۰، ۱۵، ۱۳ و ۱۱ میلیمتر باران و در توسکاچال و قره چشمه مینودشت نیز ۱۰ میلیمتر باران باریده است.

همچنین طی این مدت در زیارت و جعفر آباد گرگان نیز ۹ میلیمتر باران به ثبت رسید. طبق پیش بینی هواشناسی گلستان، تا پایان هفته ماندگاری هوای سرد در استان مورد انتظار است.

در حال حاضر دمای هوای گرگان ۶ درجه است و پیش بینی می‌شود به ۸ درجه برسد.