ویزیتورهای انتخاباتی با نزدیک‌تر شدن به اسفندماه یعنی فصل برگزاری انتخابات رونمایی می شوند و تک‌وپوهایشان با جهد بیشتری ادامه می یابد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، ویزیتورهای انتخاباتی با نزدیک‌تر شدن به اسفندماه یعنی فصل برگزاری انتخابات رونمایی می شوند و تک‌وپوهایشان با جهد بیشتری ادامه می یابد.

زنگ‌ها به صدا در می آید و پیامک‌هاست که به تلفن همراه‌ها روانه می شود. واسطه ها به میدان می آیند اگرچه سالی یک بار هم با مخاطب خاص تماسی ندارند اما با پاسخگویی به تماس ناگهانی شماره ای ناشناس ضمن احوال پرسی و  پرداختن به برخی حاشیه‌ها فورا می رود سر اصل مطلب و از قصدش می گوید که تصمیم دارد به همراه جماعتی به فلانی که به زعم خودش شخصیت مناسبی برای پارلمان است، رای دهند و از شما هم می خواهند که در گوشه ذهن‌تان به فکرشان باشید.

نقش میدان داران این عرصه بعنوان امین و محرم اسرار کاندیدها بسیار مهم و حائز اهمیت است. یک‌سری خصوصیات ویژه که درصورت فقدان آن، عدم اقبال به کاندیدای مورد نظر را در پی دارد. در عین حالی که خلاف این قضیه نیز نتیجه معکوس به دنبال دارد. به تجربه گذشته ثابت شده بسیاری از کاندیدای اصلح انتخاباتی با یک انتصاب نادرست در تعیین منشی یا نماینده خود در حوزه انتخابیه، از راهیابی به هدف بازماندند و از طرفی دیگر افراد شایسته ای که لیاقت و قابلیت نمایندگی مجلس را داشتند اما با یک انتخاب احساسی و اشتباه تمامی هزینه ها و وقت صرف کردن‌های خود و تیمشان را به هدر دادند.

ناگفته نماند در این فقره برخی کاندیداها گرفتار یکسری افراد نااهل می شوند. ویژگی بارز این افراد ناصالح، چرب زبانی و ارتباط گیری با بسیاری از اشخاص در حوزه انتخابیه است که برای کسب اهداف نامحدود و تمام نشدنی شخصی، دام می گسترند و بعضا با تلاش های وافری که انجام می دهد موفق هم می شوند. اگرچه خوشنام و محبوب هم نیستند و جنجالی و هیاهو کننده اند اما به طرق مختلف در قلوب اشخاص ساده اندیش نفوذ می کنند. نقش این گونه افراد رند مانند دلال هاست که درگیر فعل شائبه داری هستند با مشقت بسیار اندک البته با عایدی زیاد.

ظاهرا قرار نیست در ایران از برجستگی نقش دلال‌ها در برخی امور زندگی مردم کاسته شود. کارکرد آنها همیشه در بسیاری قضایا پر رنگ است. اطلاق دلال انتخاباتی و تامیم برخی امور بی ربط به انتخابات، کارکرد درستی نیست اما برای جلوگیری از بروز چنین رویه ای و ممانعت از آن، نقش نظارتی بسیاری از نهادها و ارگان‌ها موضوعیت پیدا می کند و ضرورت جایگاه و اهمیت شورای نگهبان بعنوان عهده‌دار و مسئول نظارت بر انتخابات پررنگ می شود.