مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه گلستان علت تعطیلی صبحگاهی تعدادی از جایگاه‌های cng گرگان را افت فشار گاز عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، برخی رانندگان طی تماس با مراکز مربوط به شرکت ملی پخش فرآورده های نفی استان گلستان گفتند در چند روز گذشته تعدادی از جایگاه‌های cng گرگان به ویژه در ساعات ابتدایی روز بسته بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه گلستان در این باره گفت: با توجه به سرد شدن هوا میزان مصرف گاز در استان افزایش داشته است و تعدادی از مراکز cng گرگان با مشکل افت فشار مواجه شده اند.

حسینی افزود: طی صحبتی که با مدیرعامل شرکت گاز گلستان شده است به زودی مشکل افت فشار در این جایگاه‌ها برطرف می‌شود.

به گفته مدیر عامل شرکت گاز گلستان، در تاریخ ۱۳ آذر امسال رکورد مصرف گاز در استان شکسته شد و گلستانی‌ها در این روز ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز مصرف کردند.