فریاد مرگ بر آمریکای مردم شهرهای مختلف استان گلستان - خبرگزاری گلستان جوان | خبرگزاری گلستان جوان
فریاد مرگ بر آمریکای مردم شهرهای مختلف استان گلستان

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، مردم شریف و مومن شهرهای مختلف استان گلستان با سردادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از توطئه های دشمنان داخلی و خارجی  علیه مردم ایران فریاد زدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه