بایگانی‌های پرندگان مهاجر - خبرگزاری گلستان جوان
تراژدی میانکاله؛ حریق همراه با سرنوشت تلخ تلفات پرندگان تالاب ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

تراژدی میانکاله؛ حریق همراه با سرنوشت تلخ تلفات پرندگان تالاب

آتش سوزی پس اتصال برق و انفجار چند تانکر حامل سوخت (نفت و بنزین) در شرکت تعاونی پره مختومقلی در محدوده جغرافیایی شهر بندرگز در غرب استان گلستان مهار شد.