بایگانی‌های قهرمان لیگ - خبرگزاری گلستان جوان
گرگان قهرمان لیگ برتر بسکتبال برای دومین بار پیاپی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
جام در قلعه عقاب ها باقی ماند

گرگان قهرمان لیگ برتر بسکتبال برای دومین بار پیاپی

تیم شهرداری گرگان با شکست ذوب آهن اصفهان برای دومین فصل پیاپی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد تا جام یک بار دیگر در قلعه عقاب‌ها باقی بماند.