شورا‌های روستایی و عشایری
فقط صلاحیت ۵ درصد در انتخابات شوراهای گلستان رد شد 03 خرداد 1400
16 خرداد نتایج نهایی

فقط صلاحیت ۵ درصد در انتخابات شوراهای گلستان رد شد

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های گلستان گفت: هفت هزار و ۴۷۴ نفر برای عضویت در داوطلب شدند که صلاحیت ۹۵ درصد آنان تائید شد.