روز جهانی کارگر
چرا همه می خواهند از كارگر.. 13 اردیبهشت 1400
از زبان يك كارگر

چرا همه می خواهند از كارگر..

یازدهم اردیبهشت برابر با اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر در همه کشور‌های جهان کارگران به استقبال این روز و گرامی داشت آن رفتند. ما که کارگر بودیم و سر کار حاضر... اگر نمی‌رفتیم یک ریال هم به ما تعلق نمی‌گرفت باید بیکار و بی مزد می‌بودیم.