بایگانی‌های دفاتر پیشخوان - خبرگزاری گلستان جوان
ثبت نام ۳۳۶ داوطلب گلستانی انتخابات شورای روستا ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
در روز نخست نام نویسی

ثبت نام ۳۳۶ داوطلب گلستانی انتخابات شورای روستا

در روز نخست مهلت نام نویسی برای انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی روستا در استان گلستان ۳۳۶ نفر نام نویسی کردند.