بایگانی‌های افت تولید گندم در گلستان - خبرگزاری گلستان جوان
افت تولید گندم در گلستان ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
در پی خشکسالی و کم آبی سال گذشته

افت تولید گندم در گلستان

با به ثمر نشستن خوشه‌های گندم، برداشت این محصول هم اکنون در استان گلستان آغاز شده است.