بایگانی‌های آب آلوده - خبرگزاری گلستان جوان
آب شرب میلیون‌ها آمریکایی از استاندارد بهداشتی برخوردار نیست ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
براساس بررسی‌های نشریه انگلیسی گاردین

آب شرب میلیون‌ها آمریکایی از استاندارد بهداشتی برخوردار نیست

آب شرب میلیون‌ها آمریکایی از استاندارد‌های بهداشتی لازم برخوردار نیست. کیفیت آب شرب میلیون‌ها آمریکایی از استاندارد‌های بهداشتی فدرال برخوردار نیست و میزان مواد آلاینده خطرناک آن زیاد است.