حضور رهبر انقلاب در جمع مداحان | خبرگزاری گلستان جوان