رئیس کل دادگستری استان گلستان از آزادی ۲۱ نفر از بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، حیدر آسیابی مقام ارشد قوه قضائیه در استان گلستان گفت: این ۲۱ نفر در ناآرامی‌های شهر‌های گلستان بازداشت و در زندان بودند و در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تخفیف مجازات و اعمال ارفاقات قانونی برای دستگیرشدگانی که امکان بهره مندی از این ارفاقات را دارند، با قید وثیقه آزاد شدند.

آسیابی افزود: عوامل اصلی، هدایت کنندگان اتفاقات اخیر و آسیب زنندگان به اموال عمومی و خصوصی از ارفاقات این دستورالعمل مستثنی شده اند.