تصاویری از محلات قدیمی شهر گرگان در استان گلستان از جمله محلات دربنو ، پاسرو، نعلبندان و شیرکش
به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، تصاویری از محلات قدیمی شهر گرگان در استان گلستان از جمله محلات دربنو ، پاسرو، نعلبندان و شیرکش