این نقطه از زمین خطرناکترین منطقه برای دریانوردان محسوب می‌شود، زیرا تعداد زیادی از آن‌ها جانشان را هنگام عبور از آن از دست داده اند.

به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه خبری گلستان جوان، کیپ هورن منطقه ای است که اقیانوس‌ها در آن پیوند می‌خورند. این نقطه از زمین خطرناکترین منطقه برای دریانوردان محسوب می‌شود، زیرا تعداد زیادی از آن‌ها جانشان را در عبور از آن از دست داده اند. به این منطقه از زمین سرزمین مرگ می‌گویند.