مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری گلستان از واریز بیش از ۷۵ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، سید کمال محب حسینی گفت: این مبلغ از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری‌های استان واریز شده است.

وی افزود: دهیاران باید مبالغ واریزشده به حسابشان را در چارچوب آیین نامه مالی دهیاری ها، بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ و بودجه مصوب با رعایت ضوابط و مقررات قانونی هزینه کنند.

استان گلستان دارای هزار و ۴۹ روستا و آبادی است که از این تعداد ۹۳۳ روستا جمعیت بالای ۲۰ خانوار دارند.

حدود ۴۶ درصد از جمعیت استان گلستان ساکن روستا‌ها هستند.