روابط عمومی شهرداری گرگان در پی حاشیه‌های ایجاد شده در فضای مجازی طی روزهای اخیر در خصوص پروژه تله‌کابین گرگان، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، روابط عمومی شهرداری گرگان در پی حاشیه‌های ایجاد شده در فضای مجازی طی روز‌های اخیر در خصوص پروژه تله‌کابین گرگان، توضیحاتی ارائه کرد.
در بیانیه روابط عمومی شهرداری گرگان که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته، آمده است: «با توجه به درخواست‌های مردمی در طول ۵ دهه گذشته در باب احداث تلهکابین در شهر گرگان و پیگیری‌های مکرر در این سالها، شهرداری گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری و با تأکید بر رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی، طراحی این مجموعه را با استفاده از مشاوران خبره و دانشگاهی که سابقه کار‌های متعدد و مشابه در سطح ملی داشتند، آغاز و موفق شد کلیه مجوز‌های لازم را از سازمان‌های تخصصی ذیربط اخذ نماید.
مهمترین مجوز‌ها عبارتند از موافقت کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، موافقت و تصویب پروژه در شورای عالی جنگل، اخذ مجوز از اداره کل محیط زیست استان گلستان، تصویب پروژه در شورای برنامهریزی و توسعه استان و تصویب پروژه در شورای عالی معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹.

این پروژه در قالب طرح پارک جنگلی ناهارخوران به مساحت ۶۰۲ هکتار جانمایی شده و دارای مطالعات مختلف از جمله اقتصادی، فنی، اجتماعی، ترافیکی و زیستمحیطی میباشد و هرکدام از جنبه‌های مختلف توسط مشاورین در بخش‌های مربوطه مطالعه و موردبررسی قرار گرفته است.

اخیراً در برخی از محافل و فضا‌های مجازی نکاتی در مورد پروژه تلهکابین مطرح شده است که عموماً نادرست بوده و موجب انحراف افکار عمومی شده است؛ متعاقباً در ادامه به برخی از مهمترین مسائل مذکور اشاره می شود.
۱) گفته میشود قطع هزاران درخت در محل احداث تلهکابین اتفاق خواهد افتاد:
موضوع قطع هزاران درخت به هیچ عنوان واقعیت نداشته است و تمام طراحی‌ها بر اساس کمترین آسیب و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی صورت گرفته است و به تایید اداره کل منابع طبیعی و شورای عالی جنگل و دیگر مراجع مرتبط رسیده است.
۲) گفته میشود جاده جنگلی موجود جهت عبور و مرور تعریض و عرض آن ۲ برابر خواهد شد:
این موضوع به هیچ عنوان در طرح نبوده و صحت ندارد و چنین مسال‌های مطرح نمیباشد، بدیهی است رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی در اجرا هم دیده می شود.
۳) گفته می شود پروژه تلهکابین باعث حضور مردم در جنگل خواهد شد و به محیط زیست آسیب می رسد:
اولاً مجموعه پارک ۶۰۲ هکتاری ناهارخوران بر اساس سیاست‌های سازمان جنگل‌ها جهت حضور و تفرج مردم البته بهصورت مدیریت شده در نظر گرفته شده است و الا جداسازی ۶۰۲ هکتار از مجموع جنگل تحت عنوان پارک بیمعنا خواهد بود.
ثانیاً در حال حاضر هم در فضای مبدأ و هم در فضای مقصد و مسیر پروژه تلهکابین، اکثراً مردم، کوهنوردان و گردشگران حضور دارند.
ثالثاً، از جهت رعایت عدالت، برای کسانی که به هر دلیل امکان پیادهروی و رفتن به چنین مناطقی را ندارند، فرصت خوبی برای حضور در دل طبیعت فراهم میکند، مانند سالمندان، کودکان، بیماران و…
۴) گفته میشود چندین هکتار از جنگل‌های ناهارخوران بهواسطه ساختوساز‌های مرتبط با تلهکابین از بین خواهد رفت:
موضوع مطرح شده کاملاً نادرست است؛ مطابق با طرح مصوب، کل سطحی که جهت ایستگاه مبدأ، مقصد و دکل‌های اشغال خواهد شد ۲۳۶۷ مترمربع است (از مجموع ۶۰۲ هکتار) و شامل: ایستگاه مقصد ۵۹۶ مترمربع، ایستگاه میانی ۲۵۸ مترمربع، ایستگاه مبدأ ۹۶۹ مترمربع و ۱۷ دکل که برای هرکدام ۳۲ مترمربع فضا اشغال می شود.
۵) گفته میشود این پروژه باعث افزایش شدید ترافیک در منطقه ناهارخوران می شود:
این گزاره هم نادرست میباشد، اولاً بر مبنای مطالعات ترافیکی، ساعات کار تلهکابین در روز برنامهریزی شده است (۴ ساعت صبح و ۴ ساعت عصر) و پیک ترافیک ناهارخوران در ساعات پایانی عصر (غروب) و شب میباشد و ساعات استفاده از تلهکابین و آغاز ترافیک ناهارخوران همپوشانی باهم ندارند. ثانیاً با اجرای پروژه شهربازی مدرن، بازار موزه هفت شهر و پروژه تفریحی ویستالوتوس، پارک گردشگری میدان بسیج و پروژه احیای بافت تاریخی تا چندسال دیگر منطقه ناهارخوران از یگانه مقصد گردشگری خارج شده و مردم در روز‌های تعطیل در بخش‌های مختلف شهر حضور مییابند؛ لذا با قاطعیت و بر مبنای مطالعات ترافیکی میتوان گفت که پروژه تلهکابین سبب افزایش مشکلات ترافیکی در منطقه ناهارخوران نمی شود.
۶) گفته میشود تلهکابین میبایست در منطقه هزار پیچ احداث شود:
با توجه به ارتفاع کم تپه‌های هزار پیچ هیچ جذابیتی در این منطقه فراهم نیست و مهمتر اینکه اغلب زمین‌های دامنه تپه هزار پیچ در مالکیت اشخاص حقیقی است و امکان گذر تلهکابین از بالای زمین‌های شخصی به لحاظ حقوقی وجود ندارد، لذا به هیچوجه احداث تله کابین در منطقه هزار پیچ امکانپذیر نخواهد بود چرا که عبور تلهکابین لزوماً از مسیری باید باشد که مالکیت عمومی دارد.
۷) گفته می شود برای پروژه تلهکابین فضایی برای پارکینگ وجود ندارد:
در طراحی پروژه تلهکابین به تعداد ۵۰۰ پارکینگ پیشبینی شده و اجرا خواهد شد و قطعاً با توجه به ظرفیت پذیرش، مشکلی به لحاظ تأمین پارکینگ وجود نخواهد داشت.
۸) گفته می شود احداث پروژه تلهکابین به جنگل‌های هیرکانی ثبت شده در یونسکو آسیب می زند:
برابر اعلام وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی کشور این پروژه در خارج از محدودهی ثبت شده جنگل‌های هیرکانی توسط یونسکو، احداث می شود.
در پایان ذکر چند نکته مهم لازم است:
۱-برابر مطالعات انجام شده در سال ۹۷، توسط موسسه پژوهشی محققان رهگشا که این موسسه سابقه اجرای طرح‌های ملی و استانی در زمینه افکار سنجی از جمله ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در استان گلستان را در سابقه خود دارد، ۸۶ درصد از مردم معتقدند تلهکابین نقش مهمی در توسعه شهر گرگان خواهد داشت، همچنین بیش از ۸۰ درصد مردم معتقدند احداث تلهکابین سبب افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد و همچنین ۷۸ درصد تأکید داشتند که احداث تلهکابین با در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی، نقشی در تخریب محیط زیست نخواهد داشت.
۲- تنها در سال ۱۳۹۹، شهرداری گرگان ۵۰۰۰ اصله درخت در جنگل‌های اطراف شهر گرگان و ۱۵۰۰۰ اصله در داخل شهر گرگان غرس کرده است که نشان از اهمیت محیط زیست برای مدیریت شهری گرگان دارد.
۳- در حال حاضر سالانه میلیارد‌ها تومان از بودجه مدیریت شهری صرف حفاظت از محیط زیست و نگهداری از پارک‌های جنگلی النگدره و ناهارخوران میشود، بدون اینکه ریالی درآمد برای شهرداری گرگان داشته باشد.
۴-شهرداری گرگان در راستای برنامه‌های توسعه محور، تنها درخواست مردم شهر گرگان را اجابت و آن را از متولیان امر درخواست کرده است. در همین راستا متولیان هم بر اساس مطالعات انجام شده توسط مشاورین ذیصلاح که همگی از اساتید دانشگاه و افراد صاحبنظر میباشند، موضوع را بررسی و مجوز‌های لازم را صادر نمودهاند؛ لذا شهرداری گرگان به استناد قوانین جاری کشور این پروژه را تاکنون پیش برده و اجرا خواهد کرد.
۵- شهرداری گرگان ضمن تشکر از تمام علاقهمندان به محیط زیست، اعلام میدارد که اجرای پروژه‌ها در شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار بوده و صرفاً جنبه‌های اقتصادی پروژه مذکور، موردتوجه قرار نگرفته است، به نحوی که در طرح تلهکابین گرگان به نسبت طرح‌های مشابه در کشور هزینه‌های ساخت به دلیل رعایت ملاحظات زیستمحیطی افزایشیافته و توجیه اقتصادی طرح در سطح حداقلی دیده شده است.
ضمناً لازم است از کلیه نهاد‌ها و ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال‌های گذشته پیگیر موضوع احداث پروژه تلهکابین بوده و در تصویب آن همراهی و مساعدت کردند تشکر و قدردانی مینماییم. همچنین از حضرت آیتالله نورمفیدی نماینده محترم ولیفقیه، جناب آقای دکتر حقشناس استاندار محترم، از جناب آقای مهندس سنگدوینی و جناب آقای دکتر منتظری نمایندگان محترم مردم شریف گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای مهندس غراوی معاون محترم سابق عمرانی استانداری گلستان، مدیران کل محترم منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و همچنین راه و شهرسازی استان گلستان تقدیر و قدردانی میشود. انشاءالله و به لطف ایزد منان بهزودی شاهد احداث پروژه تلهکابین با محوریت توسعه پایدار باشیم تا در کمترین زمان گرگان را از معبر به مقصد گردشگری تبدیل نماییم.
شهرداری آمادگی دارد پاسخگوی پرسش‌های کارشناسان، صاحبنظران و دوستداران محیط زیست در خصوص اجرای پروژه تله کابین گرگان باشد.»