معترضان که بین ۵۰ تا ۶۰ نفر بودند با در دست داشتن پلاکارد‌هایی نسبت به تاخیر در اجرای طرح رتبه بندی معلمان و اجرای ناقص آن اعتراض داشتند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، جمعی از معلمان گلستانی مقابل ساختمان آموزش و پرورش گلستان در شهر گرگان تجمع مسالمت آمیز برگزار کردند.

معترضان که بین ۵۰ تا ۶۰ نفر بودند با در دست داشتن پلاکارد‌هایی نسبت به تاخیر در اجرای طرح رتبه بندی معلمان و اجرای ناقص آن اعتراض داشتند.

این تجمع صبح روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ همزمان با برخی شهر‌های دیگر برگزار شد که در آن تعدادی از فرهنگیان استان گلستان خواستار اجرای طرح رتبه بندی و همسان سازی خود شدند.

تجمع کنندگان همچنین به شدت از برخی عملکردهای رسانه ای در نحوه پوشش تجمعات ناراضی بودند.

معلم بیدار است از تبعیض بیزار است، منتخبین ملت؛ رعایت عدالت، آقایان با کلمات بازی نکنید؛ ازجمله شعار‌هایی بود که روی پلاکارد‌های معترضان نوشته شده بود.