مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان از افزایش ۲۰ درصدی بارش باران در سال آبی جدید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، سید محسن حسینی گفت: از اول مهر تا ۳۰ آبان امسال مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۹۴ میلیمتر به ثبت رسیده که ۲۰ درصد بیشتر از میانگین بلند مدت است.

حسینی ادامه داد: آمار بلند مدت بارش باران در این بازه زمانی ۸۰ میلی متر است.

او افزود: در این مدت بارش‌ها در حوضه‌های آبریز خلیج گرگان ۴۶ درصد، قره سو ۳۲ درصد، نکارود علیا ۲۳ درصد، گرگانرود ۱۹ درصد و اترک سفلی ۱۶ درصد افزایش داشته است.

حسینی ادامه داد: متوسط دمای اندازه گیری شده در این مدت ۱۷.۸ درجه سانتیگراد بود که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۶.۳ درجه سانتیگراد است، ۱.۵ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

او گفت: همچنین رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های استان، بین ۱۰۰ درصد کاهش تا ۱۴۹ درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.

حسینی ادامه داد: ذخیره آبخوان‌های استان حدود ۲۹۶ میلیون متر مکعب (حدود ۲۴ درصد) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.

او افزود: در حوزه آبخوان‌های کم عمق هم حدود ۲۲۲ میلیون مترمکعب و در آبخوان‌های عمیق حدود ۷۴ میلیون متر مکعب کاهش به ثبت رسیده است.