این واحد‌های مسکونی امروز بصورت ویدئوکنفرانسی با حضور رییس سازمان بهزیستی به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان از گرگان، ۲۰۴ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی همزمان با سراسر کشور در گلستان افتتاح شد.

این واحد‌های مسکونی امروز بصورت ویدئوکنفرانسی با حضور رییس سازمان بهزیستی به بهره برداری رسید.

سرپرست بهزیستی گلستان گفت: برای ساخت این خانه‌ها بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

عارف کیایی افزود: ساخت مسکن معلولان مددجوی این سازمان با حمایت و همکاری دیگر سازمان هاادامه دارد.

در پنجمین روز از هفته بهزیستی بصورت متمرکز در سراسر کشور ۲هزار ۸۳۶ واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی افتتاح شد.