طبق پیش بینی ها، کاهش محسوس دما در سطح استان گلستان ادامه دارد و دامنه ریزش برف تا ارتفاعات پایین تر به خصوص حوزه شهرستان مراوه تپه  کشیده می شود.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، براساس پیش بینی ها، کاهش محسوس دما در سطح استان گلستان ادامه دارد و دامنه ریزش برف تا ارتفاعات پایین تر به خصوص حوزه شهرستان مراوه تپه  کشیده می شود.

همچنین دمای هوا برای  همه نقاط استان به کمتر از ده درجه کاهش خواهد یافت .

فعالیت این سامانه بارشی از امشب به تدریج  کاهش خواهد یافت و از فردا استان را ترک خواهد کرد اما روند کاهش دما به خصوص در ساعات صبح تا آخر هفته ادامه دارد.