آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعیان با مراجعه به مرکز شماره یک واکسیناسیون قم دوز اول واکسن برکت را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی که در رده گروه‌های سنی دریافت واکسن قرار دارد صبح روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۰دوز اول واکسن برکت را دریافت کرد.
این مرجع تقلید با مراجعه به مرکز شماره یک واکسیناسیون واقع در میدان روح الله استان قم دوز اول واکسن کرونای برکت را تزریق کردند.

آیت الله علوی گرگانی که مانند تمامی مراجعین با دریافت نوبت در انتظار تزریق بود، ضمن قدردانی از محققان ایران و جامعه سلامت کشور افزود: امیدواریم همه مردم ایران بزودی واکسینه شوند تا کشور به زودی از لوث وجود این ویروس مهلک پاک شود.
واکسن برکت که محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرده است.