رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت قراردادی گندم امروز پنج شنبه ۳ آذر ماه در سطح ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی آبی در استان گلستان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، محمد برزعلی گفت: برآورد سطح زیر کشت گندم  در استان گلستان حدود ۳۸۰ هزار هکتار بوده که حدود ۴۰ درصد آن آبی و ۶۰ درصد آن دیم است.

وی افزود: ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی استان  آبی است  و از طرفی سهمیه‌ای که وزارتخانه برای کشت قراردادی به استان ابلاغ کرده ۱۴۰ هزار هکتار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تعداد بهره برداران در بخش گندم آبی را   ۳۵ هزار نفر اعلام کرد و  افزود: حدود ۳۲ هزار نفر هم در زمینه کشت گندم دیم بهره بردار داریم.

برزعلی گفت: کشاورزی قراردادی، روشی ازتولید است که از طریق آن کشاورزان از طریق عقد قرارداد بایک پشتیبان یا سرمایه گذار نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کنند. 

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با بیان این مطلب ادامه داد: با هدف ارتقای عملکرد کمی و کیفی محصول، پشتیبان متعهد می‌شود همزمان با خرید محصولات کشاورزان به صورت تضمینی، توافقی و یا با فرمول قیمتی مشخص، خدمات فنی، آموزشی، مشاوره‌ای را در همه مراحل کاشت، داشت و برداشت به کشاورزان تحت قرارداد ارائه دهد.

او  یکی از اهداف و انتظارات اجرای کشاورزی قراردادی را تامین به موقع کود‌های پایه (ازته، فسفر و پتاسه) عنوان کرد و گفت: استفاده از کود‌ها منجر به افزایش مقاومت گیاه به آفات، بیماری‌ها و تنش‌های خشکی خواهد شد.

او افزود:  کشت قراردادی گندم مشمول تمامی هزینه‌های ۵۰ درصدی کود‌های فسفاته، کود‌های ازته و پتاسه و پرداخت هزینه بیمه با لحاظ ۲۰ درصد تخفیف است‌

برزعلی استفاده بهینه ازعوامل تولید از جمله آب، خاک، سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت و استفاده بهینه از منابع مالی اعتباری وتسهیلاتی و  استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود و سموم و…) و  افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح و ثبات در تولید و امکان برنامه ریزی درست وهدفمند برای تولید محصول کمی وکیفی وتامین مستمرنیازبازار را نیز از مزایای اجرای کشت قراردادی دانست.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان  گفت:  در این روش خریدتضمینی محصول ازکشاورزبه صورت عادلانه است و نقش واسطه‌ها کمرنگ خواهد شد.

برزعلی امکان بیمه محصولات تولیدی و برآورد خسارات احتمالی به صورت واقعی و  ایجاد اشتغال مولد و مستمر و حمایت کافی و به موقع ازتولیدکننده برای تمرکز بر تولید بدون دغدغه فروش محصول را نیز از مهمترین مزایای کشت قراردادی برشمرد.